Xu Jin

First Name: 
Xu
Last Name: 
Jin
Xu Jin
Affiliation: 
Department of Mechanical Engineering, University of Kentucky
Position: 
Assistant Professor
Contact Information
Email: 
xu.jin@uky.edu